• Jak pracujeme
  ...snažíme se splnit i ty nejnáročnější představy

Úvodní konzultace

Nejdříve si projdeme Vaše přání a požadavky, abychom byli co nejvíce seznámeni s Vašimi potřebami a zhodnotíme jednotlivé možnosti, jak by následná realizace mohla probíhat.

Příprava zakázky

Provedeme analýzu zakázky a prostředí, specifikaci podkladů a průzkumů potřebných pro úspěšný návrh interiéru a jejich případné zajištění. Dále provedeme specifikaci potřebných prací a profesí nutných k realizaci interiéru.

Výtvarná koncepce interiéru

Po nezbytné analýze podkladů, zpracujeme koncept interiéru ve formě 3D vizualizací k odsouhlasení Vašich cílových představ. Od tohoto konceptu se odvíjí další fáze projektu, až po konečnou realizaci interiéru a předání k jeho užívání.

Konečný návrh interiéru

Po odsouhlasení Vašich cílových představ vypracujeme finální návrh interiéru. Na základě tohoto výtvarného návrhu začneme připravovat podklady pro vypracování dokumentace pro provedení interiéru.

Vypracování dokumentace pro provedení interiéru

Na základě odsouhlaseného návrhu zpracujeme dokumentaci pro provedení interiéru. Rozsah této dokumentace se odvíjí od náročnosti a požadavků na interiér.

Výběr dodavatelů a realizačních firem

Provedeme a zprostředkujeme výběr vyhovujících dodavatelů jednotlivého vybavení interiéru a ostatních typových prvků. Spolupracujeme s ověřenými firmami a dodavateli, takže realizace proběhne podle Vašich požadavků a v daných termínech.

Realizace interiéru

Na základě návrhu interiéru a jednotlivých fází projektové dokumentace řídíme realizační firmy a dodavatele a dohlížíme na to, aby se plnil časový harmonogram a realizace interiéru proběhla přesně podle Vašeho očekávání.

Předání hotového interiéru

Po úspěšné realizaci a dodání veškerých interiérových prvků dojde k předání interiéru k jeho užívání.

 • Design kuchyně, design kuchyní
  Jak to děláme
  ...od návrhu interiéru po konečnou realizaci

Dispoziční řešení interiéru

Po nezbytné analýze zakázky, prostředí a potřebných podkladů vytvoří náš interiérový architekt ideální dispoziční řešení prostoru. Dispoziční řešení zahrnuje rozmístění nábytku a zařizovacích prvků navržených s ohledem na komunikační trasy a další funkční parametry.

Návrh interiéru

Vypracujeme pro Vás fotorealistické 3d návrhy interiérů, na kterých Vám ukážeme, jak bude výsledný interiér vypadat. Výtvarný návrh je z estetického hlediska jednou z nejdůležitějších fází návrhu interiéru.

Dokumentace pro provedení interiéru

Vytvoříme projektovou dokumentaci pro provedení interiéru a na základě této dokumentace řídíme realizaci. Naše interiérové studio se postará o veškeré technické a legislativní úkony potřebné pro úspěšné dokončení stavby.

Položkový plán zařizovacích prvků

Součástí projektu interiéru je položkový plán zařizovacích prvků, který zahrnuje veškeré zařízení a vybavení interiéru a jeho technické parametry. Na základě tohoto plánu dochází k výběru vhodných dodavatelů a následné realizaci interiéru.

Dokumentace pro výrobu atypického nábytku

Pro atypický nábytek použitý v interiéru vypracujeme technickou dokumentaci potřebnou k jeho výrobě a na základě této dokumentace zrealizujeme výrobu.

Naši dodavatelé

Mezi naše dodavatele patří ověřené české a zahraniční firmy zabývající se výrobou a prodejem interiérového vybavení, osvětlení, audiovizuální techniky a dalších zařizovacích prvků.

 • návrhy interiérů komerčních prostor
  Realizace interiéru
  Takto vypadá dokončená realizace interiéru.
 • Vizualizace interiéru
  Takto vypadá vizualizace interiéru.